Sociální ekonomika

Co je sociální ekonomika

Sociální ekonomika je třetím sektorem mezi soukromým a veřejným, tedy část národního hospodářství, kterou tvoří sociální podniky s různou právní formou, které se snaží změnit společnost sociálně i ekonomicky. Cíle podnikání sociálních podniků jsou odlišné od komerčních společností - tento sektor klade sociální a ekonomický zájem nad prioritu maximalizace zisku. Různé formy sociálních podniků propojují ekonomické činnosti se sociálními nebo environmentálními cíli.

Sociální podnikání napomáhá řešení sociálních problémů. Sociální podniky vznikají kolektivně, jsou organizovány nezávisle na veřejném sektoru a jsou založeny na demokratických hodnotách. Mají důležitý význam v místních podmínkách a často vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby sociálně a zdravotně znevýhodněné na otevřeném trhu práce. V sociální ekonomice není dosahování zisku hlavním motivem (zisk je reinvestován), jejich cílem je zvyšování veřejného prospěchu.

Důležitou charakteristikou sociálních podniků je spolupráce s klienty či zákazníky, zapojení zainteresovaných partnerů do rozhodovacího procesu a participativní management. Sociální podniky se snaží o rozvoj společnosti otevřené sociálnímu začlenění a aktivního občanství.